Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng

Nhằm phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, trong thời gian qua, các ngành chức năng Đà Nẵng đã nỗ lực xây dựng văn hóa đọc cho người dân.

Đà Nẵng thu hút đầu tư nước ngoài nhờ quyết liệt cải cách hành chính

Khi đại dịch COVID-19 vẫn còn những diễn biến khó lường ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, việc thu hút đầu tư nước ngoài đang là một trong những vấn đề lớn đặt ra. Thế nhưng, với sự năng động của một thành phố trẻ, luôn bắt kịp xu thế toàn cầu, Đà

Phát triển đô thị thông minh cần theo đặc điểm từng địa phương - Không thể rập khuôn

Phát triển đô thị thông minh ĐTTM đã trở thành xu thế phổ biến tại các thành phố, đô thị trên thế giới. Nhiều quốc gia đã có những chính sách và kế hoạch cụ thể cho phát triển ĐTTM và việc xây dựng ĐTTM không