FPT đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng, giao thông, y tế…

Với vai trò đồng hành và tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số CĐS quốc gia, FPT tiếp tục đưa ra những định hướng chiến lược, các chương trình hành động cụ thể trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính - ngân hàng, giao thông, y tế tại Diễn

Giải pháp thúc đẩy CĐS nông nghiệp khắc phục sản xuất manh mún, nhỏ lẻ

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đã nhấn mạnh chuyển đổi số CĐS nông nghiệp để khắc phục sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và thiếu liên kết tại tại hội thảo chuyên đề 9 CĐS nông nghiệp - nông thôn trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện

Hệ thống tường lửa thế hệ mới đáp ứng làm việc từ xa

FortiGate mang tới khả năng bảo mật cấp độ doanh nghiệp DN, ngăn chặn mã độc tống tiền, dễ dàng mở rộng quy mô và hỗ trợ mô hình làm việc từ xa WFH với giải pháp ZTNA và SD-WAN được tích hợp sẵn.

Đầu tư hạ tầng thành phố thông minh đạt 375 tỷ USD vào năm 2030

Đô thị hoá tiếp tục là xu hướng. Cuộc sống đô thị sẽ tiếp tục chịu tác động bởi môi trường, khả năng phục hồi sau đại dịch, chi phí và quan điểm sống.

Lấy DN là trung tâm của quá trình phát triển sản xuất thông minh

Do mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp DN còn thấp, Bộ Công thương đã xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số CĐS để phát triển sản xuất thông minh giai đoạn 2021 - 2030, với quan điểm lấy DN là trung tâm. Từ đó giải quyết các thách

Phó tổng giám đốc VIB: Lựa chọn multi-cloud đang là xu hướng

Ông Trần Nhất Minh, Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Công nghệ ngân hàng của VIB chia sẻ về xu hướng điện toán đám mây trong ngành ngân hàng Việt Nam.

Ứng dụng AI trong trong một số lĩnh vực tại Việt Nam và đề xuất

Trí tuệ nhân tạo AI đang được ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Để đẩy mạnh sự phát triển của AI, đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030.

Cách đám mây và IaaS kích hoạt các thành phố thông minh trong tương lai

Dữ liệu gần đây cho thấy đến năm 2025, 34 thành phố trên toàn thế giới sẽ có dân số hơn 10 triệu người.