"33 bài thực hành theo phương pháp Shichida" - Cha mẹ là người đánh thức tố chất thiên tài của con

Cuốn sách 33 bài thực hành theo phương pháp Shichida của tác giả Ko Shichida hướng dẫn bố mẹ những phương pháp hay cho hành trình cùng con phát triển các tố chất thiên tài trong lứa tuổi từ 0 đến 6.

Khánh Hòa - không ngừng đổi mới cải cách hành chính để phục vụ dân tốt hơn

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cải cách hành chính CCHC, trong những năm qua, công tác CCHC ở tỉnh Khánh Hòa đã được chính quyền các cấp ở địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt. Công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã đạt được