Áp lực từ thoại và SMS miễn phí sẽ buộc nhà mạng tăng cước 3G

Áp lực từ thoại và SMS miễn phí sẽ buộc nhà mạng tăng cước 3G

Công nghệ 8-07-2013, 23:58

Những ứng dụng OTT đang nở rộ khiến các mạng di động bị thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Trong khi đó, nhà mạng đã