Video quảng cáo Galaxy A21s bị rò rỉ tiết lộ các tính năng chính của điện thoại

Video quảng cáo Galaxy A21s bị rò rỉ tiết lộ các tính năng chính của điện thoại

Điện thoại 8-05-2020, 12:06

Video quảng cáo giới thiệu tính năng Live Camera sẽ có trên Galaxy A21s, nó cho phép người dùng sử dụng ứng dụng camera