Huawei đang cân nhắc bốn cái tên Mate F, Mate Flex, Mate Flexi và Mate Fold cho smartphone màn hình gập

Huawei đang cân nhắc bốn cái tên Mate F, Mate Flex, Mate Flexi và Mate Fold cho smartphone màn hình gập

Điện thoại 22-11-2018, 18:15

Huawei đang tích cực làm việc trên điện thoại thông minh có thể gập lại. Các báo cáo gần đây đã tiết lộ rằng điện thoại