Top 4 smartphone có camera đơn tốt nhất, đáng mua nhất hiện nay

Top 4 smartphone có camera đơn tốt nhất, đáng mua nhất hiện nay

Điện thoại 22-01-2019, 15:30

Những điện thoại sử dụng camera đơn chưa hẳn chụp ảnh kém hơn với những điện thoại sở hữu 2,3 hay thậm chị là 4 camera.