Mách bạn mẹo sửa lỗi 0x81000036 khi sao lưu Windows 11

Nhiều người dùng Windows cho biết gặp thông báo lỗi với mã 0x81000036 khi khôi phục hệ thống về điểm khôi phục trước đó. Nếu bạn là một trong số đó thì dưới đây là cách giải quyết vấn đề.

Cập nhật bản vá bảo mật khắc phục lỗi màn hình xanh cho Windows 10 khi sử dụng máy in

Các báo cáo chỉ ra rằng bản cập nhật Windows 10 KB5000802 đã gây ra các sự cố nghiêm trọng như màn hình xanh (Blue Screen of Death “APC_INDEX_MISMATCH ” và “win32kfull.sys”, đặc biệt đối với những người sử dụng máy in. Vào ngày 15 tháng 3,