Nhu cầu quá cao, số lượng sản xuất của Polestar 1 coupe sẽ gia tăng