Mặc cho cấm vận, SMIC vẫn xây nhà máy fab 8,87 tỉ đô tại Thượng Hải, dùng công nghệ 28nm

SMIC hôm thứ 6 đã công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc gần Thượng Hải. Nhà máy này có giá trị đến 8,87 tỉ đô, công suất ước tính có thể đạt 100 ngàn tấm wafer 300 mm…

Lầu Năm Góc đặt cược vào Intel để làm đầu tàu cho dự án xây dựng hệ sinh thái bán dẫn nội địa RAMP-C

Bộ quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) đã vừa chọn Intel để dẫn đầu chương trình Rapid Assured Microelectronics Prototypes - Commercial (RAMP-C) của Lầu Năm Góc. Mục tiêu sẽ là xây dựng hệ sinh thái sản xuất…