Chao đảo thế giới ảo cánh đồng 'cỏ đổi màu' sát sàn sạt Sài Gòn

Chao đảo thế giới ảo cánh đồng 'cỏ đổi màu' sát sàn sạt Sài Gòn

Tin Xe máy 11-09-2017, 14:01

Từ lâu người ta nhắc đến Bình Phước chỉ là những vườn tiêu, điều hay cánh rừng cao su bạt ngàn chứ ai ngờ đâu, cả 1