Tôn giáo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tôn giáo là một hiện tượng lịch sử, một sản phẩm của thời đại lịch sử nhất định, do vậy tôn giáo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng mang đầy đủ phẩm chất của thời đại công nghiệp 4.0.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực cho người học

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội diễn ra hôm nay 19/10.

Việt Nam và 03 thách thức hậu COVID-19

PGS.TS. Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore nhấn mạnh những thách thức mà Việt Nam phải đối đầu trong tình hình làn sóng COVID-19 lần thứ 4 đang trở lại.