Gần 2700 cơ hội việc làm dành cho sinh viên PTIT tại tuần lễ tuyển dụng 2021

Các đơn vị tuyển dụng đã mang đến 2.689 cơ hội việc làm ở nhiều lĩnh vực cho sinh viên năm cuối của Học viện công nghệ BCVT PTIT tại tuần lễ việc làm và tuyển dụng trực tuyến - PTIT Career Week Online 2021.

Nền tảng CodeLearn và giấc mơ nâng tầm giáo dục công nghệ ở Việt Nam

Nền tảng CodeLearn ra đời từ ý tưởng phát triển hệ thống chuyên sâu về đào tạo cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam, trong sự hoài nghi của nhiều người. Sau sự thành công của CodeLearn với hơn 200.000 người dùng, nhà sáng lập Cao Văn Việt lại đang