Nền tảng KiotViet và tham vọng chuyển đổi số để giải quyết "nỗi đau" cho các doanh nghiệp MSME

Nền tảng KiotViet ra đời để giải quyết nỗi đau cho các DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ khi các đơn vị này gặp khó khăn trong quản lý hoạt động và mở rộng kinh doanh.

D-IONE: Hệ thống số hóa tài liệu thông minh đáp ứng chuyển đổi số

D-IONE là giải pháp số hóa tài liệu thông minh Make in Viet Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu về xử lý và quản lý dữ liệu chất lượng cao, giúp doanh nghiệp DN, tổ chức nâng cao