Quản lý đô thị thông minh với giải pháp thị giác máy tính

Giải pháp thị giác máy tính Cybervision của Trung tâm Không gian mạng Viettel ứng dụng trong thành phố thông minh TPTM bước đầu mang lại nhiều giá trị tích cực cho chính quyền và người dân.

Thái Lan chứng nhận 15 khu vực triển khai thành phố thông minh

Thái Lan đặt mục tiêu sử dụng công nghệ số để cải thiện mức sống của người dân tại 15 khu vực vừa được cấp chứng nhận là các khu vực triển khai thành phố thông minh TPTM.

ĐTTM là đô thị lắng nghe, phản hồi, đáp ứng những yêu cầu thiết yếu nhất của người dân

Xây dựng, vận hành thành công đô thị thông minh/thành phố thông minh ĐTTM/TPTM chính là hướng đến mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, vì lợi ích nhân dân để phục vụ, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc kinh doanh quốc gia, khối

Xây dựng ĐTTM cần đồng bộ 4 tiêu chí khung chồng lớp

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTG phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh ĐTTM bền vững giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 Đề án 950.