Y! Mail thay áo mới và học theo Gmail

Yahoo loại giao diện Mail cổ điển, yêu cầu người dùng đồng ý quét email như Gmail