Kinh tế truyền thông: Đổi mới sáng tạo sẽ mang đến nguồn thu

Sự phát triển của kinh tế truyền thông góp phần thúc đẩy phát triển các cơ quan báo chí, truyền thông, nhất là thúc đẩy việc đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng hiện đại.

Số hóa nhà thờ của giáo hội công giáo ở Đông Âu trong thời đại dịch COVID-19

Số hoá các hoạt động của giáo hội công giáo được bắt nguồn từ việc hạn chế tụ tập vì đại dịch COVID-19. Hầu hết các nhà thờ Kitô giáo đều đứng trên hai cột trụ cộng đoàn và thánh thể. Cả hai đều là nền tảng quan trọng và sẽ có những thay đổi nhất

Truyền thông và truyền giáo ở châu Á: từ truyền thống đến ứng dụng công nghệ hiện đại

Truyền giáo không chỉ là truyền tải thông tin, truyền đạt giáo lý trong hoạt động của một tổ chức tôn giáo mà nó còn là xây dựng mối quan hệ giữa các môn đồ và các hội nhóm với nhau. Một số nước ở châu Á đã tận dụng một cách sáng tạo các phương

Đấu tranh vấn nạn tin giả về phòng chống COVID-19 bảo đảm an ninh trật tự trong thời kỳ mới

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tin giả trên mạng xã hội, tránh việc người dân bị hoang mang, dao động đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng và Nhà nước ta, đã đến lúc chúng ta cần thiết lập một vùng xanh trên