Ấn Độ triển khai ứng dụng đặt chỗ đỗ xe thông minh tại Delhi

Ứng dụng không chỉ cung cấp cho người dân ở thành phố Delhi giải pháp đỗ xe thông minh mà còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các phương tiện giao thông do giảm thiểu thời gian tìm kiếm các điểm đỗ xe.

Xây dựng ĐTTM cần đồng bộ 4 tiêu chí khung chồng lớp

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTG phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh ĐTTM bền vững giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 Đề án 950.