Lưu lượng dữ liệu di động tăng gần 300 lần trong 10 năm

Vào năm 2027, Đông Nam Á và châu Đại Dương sẽ là các khu vực có tốc độ tăng lưu lượng dữ liệu trên điện thoại thông minh nhanh nhất thế giới.

Giải pháp thúc đẩy CĐS nông nghiệp khắc phục sản xuất manh mún, nhỏ lẻ

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đã nhấn mạnh chuyển đổi số CĐS nông nghiệp để khắc phục sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và thiếu liên kết tại tại hội thảo chuyên đề 9 CĐS nông nghiệp - nông thôn trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện

Mở khoá cơ hội kinh doanh tại các TPTM của Indonesia

Khi Indonesia đặt mục tiêu phát triển 100 thành phố thông minh TPTM vào năm 2045, quốc gia này mong muốn sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và tạo ra những cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp DN trong nước.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương kiến tạo hệ sinh thái thành phố thông minh bền vững

Là trung tâm của tăng trưởng kinh tế và việc làm, các thành phố trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương APAC có tiềm năng trở thành các trung tâm đô thị đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Ứng dụng công nghệ số để công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước

Các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trao đổi, đề xuất nhiều ý kiến sâu sắc để thúc đẩy công nghiệp hoá - hiện đại hoá CNH-HĐH tại Việt Nam.

Phó tổng giám đốc VIB: Lựa chọn multi-cloud đang là xu hướng

Ông Trần Nhất Minh, Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Công nghệ ngân hàng của VIB chia sẻ về xu hướng điện toán đám mây trong ngành ngân hàng Việt Nam.

Nâng cao đổi mới hướng tới xây dựng các thành phố bền vững trong tương lai

Nâng cao các đổi mới nhằm phục vụ cho các thành phố thông minh TPTM và xây dựng cộng đồng được kết nối, an toàn là xu hướng đang được phát triển mạnh mẽ của các thành phố trên thế giới.

Ứng dụng AI trong trong một số lĩnh vực tại Việt Nam và đề xuất

Trí tuệ nhân tạo AI đang được ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Để đẩy mạnh sự phát triển của AI, đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030.