ATTT/ANM cần chuyển từ việc bảo vệ sang hợp tác, chia sẻ

Câu nói phòng còn hơn chống luôn mang giá trị đúng, bởi lẽ trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng ATTT/ANM nếu xảy ra một sự cố tấn công mạng, hậu quả sẽ rất khó lường Nhẹ thì tê liệt hệ thống tạm thời, nặng thì có thể làm khai tử các đơn

Một số đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phòng chống Covid-19

Ứng dụng khoa học công nghệ KHCN là việc làm cần thiết trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, việc ứng dụng công nghệ số còn một số bất cập cần được giải quyết.