Game thủ PC ở Trung Quốc sắp nhiều hơn cả dân số Hoa Kỳ

Game thủ PC ở Trung Quốc sắp nhiều hơn cả dân số Hoa Kỳ

Thế giới Games 12-05-2019, 12:30

Những số liệu trên đều được tổng hợp trong báo cáo thị trường game online năm 2019 tại Trung Quốc của công ty tư vấn và