Hướng dẫn cách nhận quà từ Pokestop trong Pokémon GO

Hướng dẫn cách nhận quà từ Pokestop trong Pokémon GO

Thế giới Games 12-08-2019, 11:01

 Pokestop là những điểm nổi tiếng, địa danh thú hút sự chú ý, hoặc có diện tích rộng lớn, dễ nhận thấy trong một khu

Tính tương khắc của các hệ trong Pokemon GO

Tính tương khắc của các hệ trong Pokemon GO

Thế giới Games 12-08-2019, 11:00

 Pokémon GO có tất cả 18 hệ. Các Pokemon thuộc hệ nào sẽ mang những đặc tính cơ bản của hệ đó, đồng thời có thể gây tác