Windows 11 hỗ trợ nhiều tính năng thông minh hơn

Được thiết kế thân thiện, tiện lợi với nhiều tính năng hỗ trợ thông minh hơn, hệ điều hành Windows 11 đã chính thức được cung cấp trên toàn cầu.

Trợ lý ảo AMI: Bạn đồng hành của khách hàng 24/7

Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các ngành, lĩnh vực để tránh tiếp xúc, hạn chế lây lan. Để chăm sóc khách hàng, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ trợ lý ảo đang được nhiều tổ chức, doanh nghiệp DN lựa chọn. Các DN công