Khoảng trống nhân lực 4.0

Để chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp 4.0, một trong những yêu cầu đặt ra là cần có chiến lược đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động. Muốn vậy, không chỉ các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mà chính các

Nhật Bản thành cường quốc công nghệ nhờ giải các "bài toán" trong nước

Vì sao Nhật Bản lại có thể trở thành một cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới Câu trả lời vừa đơn giản, lại vừa phức tạp.