Gặp gỡ nữ sáng lập startup edtech muốn học sinh Việt Nam vươn tầm

Cũng giống như các nước châu Á và khu vực Đông Nam Á khác, Việt Nam quan tâm lớn đến giáo dục. Tuy nhiên, các chương trình giảng dạy cần tiếp tục được cải tiến và tăng cường giáo viên có trình độ cho các môn học quan trọng như khoa học máy tính.

Người Việt cũng có thể tự tạo những vũ trụ ảo Metaverse

Ai cũng có thể có một cuộc sống khác bên trong một thế giới ảo. Điều tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng đó lại đang trở nên rất gần.