Đầu tư hạ tầng thành phố thông minh đạt 375 tỷ USD vào năm 2030

Đô thị hoá tiếp tục là xu hướng. Cuộc sống đô thị sẽ tiếp tục chịu tác động bởi môi trường, khả năng phục hồi sau đại dịch, chi phí và quan điểm sống.

7 công nghệ sẽ làm thay đổi bối cảnh kinh doanh trong năm 2021

Từ AI đến điện toán đám mây, 7 công nghệ này đang thay đổi bối cảnh kinh doanh sau đại dịch và hơn thế nữa.