ngôi sao ăn thịt những hành tinh của nó.

ngôi sao ăn thịt những hành tinh của nó.

Cộng đồng mạng 26-09-2017, 07:44

Ngôi sao HD 240430 là một phần trong hệ nhị phân cùng với HD 240429, New Scientist hôm 21/9 đưa tin. Các nhà nghiên cứu