Ngành Bán lẻ muốn tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia

Ngành Bán lẻ đang gặp phải những khó khăn, thách thức lớn trong đại dịch COVID-19 và việc ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số CĐS được xem là giải pháp để tăng sức đề kháng cho Ngành cũng như các doanh nghiệp DN bán lẻ.

Đại dịch đã tăng tốc chuyển đổi số trong các ngành kinh tế

Đại dịch COVID-19 đã chứng minh vai trò quan trọng của công nghệ trong việc giúp các doanh nghiệp, công dân và xã hội thích ứng.