Singapore tích cực nâng cao kỹ năng số cho người cao tuổi

Như một phần trong nỗ lực nhằm xây dựng một xã hội toàn diện về kỹ thuật số, Singapore đang đẩy mạnh các chương trình nâng cao kỹ năng số cho người cao tuổi giúp họ không bị bỏ lại phía sau và tham gia một cách tích cực vào tương lai kỹ thuật số

Ericsson nâng cao kỹ năng toàn diện cho nhân viên trước thách thức mới

Mới đây, Ericsson đã đưa ra hàng loạt các sáng kiến nhằm giúp nhân viên thích ứng với những cách thức mới để làm việc một cách hiệu quả và năng suất hơn.