Cổng Thunderbolt 3 xuất hiện lỗi bảo mật nghiêm trọng

Cổng Thunderbolt 3 xuất hiện lỗi bảo mật nghiêm trọng

Tin tức ICT 14-05-2020, 15:27

Năm ngoái, một loạt lỗi bảo mật xuất hiện được đặt tên là Thunderclap, đã cho phép một hacker sử dụng USB chứa mã độc

Các loại Malware thường thấy và cách bảo vệ máy tính khỏi bị xâm hại

Các loại Malware thường thấy và cách bảo vệ máy tính khỏi bị xâm hại

Tin tức ICT 25-12-2018, 00:10

Malware được định nghĩa là 'một chương trình (program) được chèn một cách bí mật vào hệ thống với mục đích làm tổn hại