Hệ thống lưu trữ đám mây SkyDriver

Hệ thống lưu trữ đám mây SkyDriver

Microsoft Lab 26-04-2012, 08:31

Qua nhiều phản hồi nhận được từ người sử dụng, SkyDrive đã gần như nâng cấp đầy đủ những tính năng và cải tiến của họ. Qua đó số lượng người dùng dịch vụ này để chia sẻ và truy cập tài liệu trực tuyến tăng lên đáng kể. SkyDrive còn tiếp tục đơn giản

menu
menu