Viettel Money kỳ vọng giải bài toán số hóa nền kinh tế, xã hội

Hệ sinh thái tài chính số Viettel Money ra mắt được kỳ vọng đẩy nhanh tiến trình số hóa nền kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất là làm sao để thay đổi hành vi, thói quen mua bán và thanh toán của khách hàng, sang cuộc sống không tiền mặt.

Hoạt động không gián đoạn giữa đại dịch nhờ đổi mới hạ tầng mạng

Tại các trường học và các cơ sở đào tạo, việc tạo điều kiện đảm bảo học tập liên tục, hiệu quả mà vẫn giữ cho học sinh và giáo viên khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất trong một môi trường đầy biến động không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ứng

Ericsson hỗ trợ Malaysia chuyển đổi số thông qua triển khai 5G toàn quốc

Malaysia đang thúc đẩy chuyển đổi số CĐS toàn quốc dựa trên quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Ericsson và Digital Nasional Berhad DNB.

Masan chi gần 300 tỷ đồng mua lại nhà mạng di động ảo

Reddi là mảnh ghép đầu tiên để số hóa Point of Life của Masan, từng bước tích hợp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu vào một nền tảng duy nhất.

Viễn thông di động vắng bóng mạng di động "ảo"

Mạng di động ảo MVNO hầu như chưa phát triển và đây là một trong những dấu hiệu cho thấy việc duy trì, thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường di động tại Việt Nam cần tiếp tục phải cải thiện