Các thành phố thông minh theo cách nào?

Khi muốn phát triển hay chuyển đổi một thành phố thành thành phố thông minh TPTM, chúng ta không chỉ giải quyết những thách thức hiện tại mà thành phố đang phải đối mặt mà còn cần mở rộng quy mô và tối đa tiềm năng của thành phố.

Tuyển tập “Lục bát mỗi ngày” phát hành trực tuyến

Tuyển tập Lục bát mỗi ngày của nhà thơ Đặng Vương Hưng dày 1.248 trang, sách khổ lớn vừa xuất bản đã được được phát hành trực tuyến online và tặng miễn phí bạn đọc bản định dạng pdf.