Đi bán Xbox One, thanh niên 16 tuổi bị bắn tử vong ngay trước mặt bố mình

Đi bán Xbox One, thanh niên 16 tuổi bị bắn tử vong ngay trước mặt bố mình

Thế giới Games 15-06-2019, 12:20

Như đã hẹn từ trước, Peluyera và cha mình lái xe đến Gary, Indiana để gặp những người mua mà họ đã kết nối thông qua