Tổng đài ảo - giải pháp công nghệ sống còn cho doanh nghiệp bán hàng mùa dịch

Do hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thực phẩm, nhà máy thực phẩm của anh Trường vẫn tiếp tục được hoạt động nhưng phải đảm bảo nơi ở và sinh hoạt cho hàng chục công nhân ngay trong nhà máy của mình. Giải quyết được bài toán nơi ăn,

"Sóng và máy tính cho em" hướng tới 100% trường học, giáo viên, học sinh được trang bị nền tảng, máy tính

Chương trình Sóng và máy tính cho em là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới.