Máy tạo độ ẩm, máy hút ẩm, điều hoà,... chúng ta có thật sự cần chúng?

Con người chúng ta có cơ chế tự điều khiển nhiệt độ cực hay, bất cứ khi nào nhiệt độ ngoài môi trường thay đổi cơ thể đều có những cảnh báo từ nhẹ nhàng đến quyết liệt để chúng ta biết, vì vậy con người luôn biết cách để phản ứng lại các thay đổi