iPhone 8 sẽ hỗ trợ quay video [email protected], hỗ trợ nhiều phương thức bảo mật sinh học, màn hình HDR?

Lập trình viên Guilherme Rambo đã 'khui' ra thêm nhiều chức năng mới của iPhone 8 nằm ẩn trong firmware của chiếc loa HomePod.