Tần số quét biến thiên trên iPhone 13 Pro: không chỉ thay đổi dựa theo nội dung ứng dụng

Để tránh việc màn hình có tốc độ làm mới cao tiêu hao quá nhiều năng lượng thì một số điện thoại Android đã sử dụng tốc độ làm mới biến thiên, thay đổi dựa trên nội dung xuất hiện trên màn hình.

Apple phản hồi vụ giới hạn tần số quét: các app phải thêm key, sẽ có hướng dẫn sớm

Apple đã chính thức phản hồi về việc nhiều app bên thứ 3 không thể vượt quá tần số quét 60Hz trên màn hình ProMotion 120Hz của iPhone 13 Pro. Công ty cho biết các nhà phát triển sẽ cần thêm một key…