Cảnh giác chiêu câu SIM, iPhone lock thành iPhone quốc tế

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người về iPhone, gian thương đã 'hô biến' iPhone khóa mạng (lock) giả dạng phiên bản quốc tế một cách tinh...

Sự thật về iPhone 5C lock giá chỉ 2 triệu đồng

Người ta còn bất ngờ hơn nữa khi mức giá được nhiều đơn vị bán lẻ niêm yết dành cho mẫu máy này chỉ chưa đến 2 triệu đồng, tức là bằng phân nửa giá những chiếc iPhone 5C đã bán ra thời gian trước đó.