6 triệu Bitcoin “một đi không trở lại”, liệu giá trị thực của BTC có đang bị đánh giá thấp?

6 triệu Bitcoin “một đi không trở lại”, liệu giá trị thực của BTC có đang bị đánh giá thấp?

Tiền điện tử 5-07-2018, 09:58

Tính đến tháng 7 năm 2018, tổng số 6 triệu BTC đó được xem là không thể tiếp cận và bị mất vĩnh viễn trên blockchain