Cận cảnh về laptop hai màn hình Surface Neo vừa ra mắt

Cận cảnh về laptop hai màn hình Surface Neo vừa ra mắt

Máy tính 3-10-2019, 01:30

Với hai màn hình riêng biệt, mỗi màn hình có kích thước 9 inch, phần cạnh dày 5,6mm và chỉ nặng 655 gram, do đó bạn vừa