Laptop nhiễm 6 loại virus nguy hiểm được bán đấu giá 31 tỷ đồng

Laptop nhiễm 6 loại virus nguy hiểm được bán đấu giá 31 tỷ đồng

Máy tính 8-06-2019, 23:50

Được biết, 6 loại virus mà chiếc laptop này chứa gồm: WannaCry, BlackEnergy, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig và DarkTequila.