Cổng Thunderbolt 3 xuất hiện lỗi bảo mật nghiêm trọng

Cổng Thunderbolt 3 xuất hiện lỗi bảo mật nghiêm trọng

Tin tức ICT 14-05-2020, 15:27

Năm ngoái, một loạt lỗi bảo mật xuất hiện được đặt tên là Thunderclap, đã cho phép một hacker sử dụng USB chứa mã độc