Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 1/12

Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được áp dụng từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 2021

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ cho phép xây dựng nghị định về tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo trình tự thủ tục rút gọn.