"Thức dậy muốn đi làm" - Khi tương lai chất lượng công việc nằm ở cảm xúc

Hầu hết chúng ta đều đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của cảm xúc nơi công sở và tác động của nó đến năng suất lao động mỗi ngày. Nhưng sự thành công của bạn lại phụ thuộc vào cách bạn thả cảm xúc vào nơi làm việc mà không để chúng vượt khỏi tầm

Bản cập nhật Windows 10 Mobile sẽ thêm nhiều tính năng làm việc nhóm

Trên trang Nokiauserpower về tính năng Tile Grouping này. Họ nói rằng một độc giả của trang đã phát hiện ra một bức ảnh chụp màn hình giao diện Windows 10 Mobile có các biểu tượng ứng dụng cùng loại được nhóm lại với nhau.