Cách hiện thanh cuộn(Scrollbar)trong Windows 11 để bạn dễ điều hướng

Thanh cuộn (Scrollbar) sẽ ẩn đi trên Windows 11 khi không dùng, điều này sẽ gây khó chịu cho người dùng. Sau đây là cách hiện thanh cuộn trong Windows 11 nhé...

Lỗ đen (hố đen) là gì?

Thuyết tương đối rộng tiên đoán một lượng vật chất với khối lượng đủ lớn nằm trong phạm vi đủ nhỏ sẽ làm biến dạng không thời gian để trở thành lỗ đen. Xung quanh lỗ đen là một mặt xác định bởi phương trình toán học gọi là chân trời sự kiện, mà tại

Sao xung(Plusar)là gì?

Bài viết dưới đây sẽ mang đến cái nhìn tổng quát nhất về sao xung (hay sao Plusar), mời các bạn cùng tham khảo.