Khảo sát Hà Tĩnh và Nghệ An xây dựng Quy hoạch các Khu Công nghệ cao

Khảo sát Hà Tĩnh và Nghệ An xây dựng Quy hoạch các Khu Công nghệ cao

Công nghệ 17-01-2014, 10:41

Thực hiện kế hoạch khảo sát phục vụ xây dựng Quy hoạch các Khu Công nghệ cao (CNC) đến 2020, ngày 09-11/01/2014, Vụ