Trong 69 tuần Blue Hole đã khóa 13 triệu tài khoản sử dụng hack

Trong 69 tuần Blue Hole đã khóa 13 triệu tài khoản sử dụng hack

Thế giới Games 4-10-2018, 12:15

13.099.548 là số lượng tài khoản/cheater bị khóa trong vòng 69 tuần qua, và số lượng cheater mỗi tuần chưa bao giờ có