Ý nghĩa của khẩu độ trong chụp ảnh trên smartphone

Ý nghĩa của khẩu độ trong chụp ảnh trên smartphone

Tin tức ICT 19-04-2019, 21:20

Khẩu độ là một thông số quan trọng không chỉ trong camera smartphone mà còn trong cả camera máy ảnh nói chung. Để hiểu