Câu chuyện cải tạo nhà văn hóa cũ thành không gian văn hóa đọc trong cộng đồng

Trong thời gian qua, đã có nhiều mô hình văn hóa đọc trong cộng đồng trở thành ngôi nhà chung thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng như Xe sách lưu động, Sách hóa nông thôn, Thành phố sách Book City, Tủ sách dòng họ, Phố sách, Đường sách, Câu lạc bộ

Cuốn sách lý giải những vấn đề về văn học Nhật Bản trên tinh thần văn hoá

Cuốn sách Văn học Nhật Bản - vẻ đẹp mong manh và bất tận của tác giả Lam An là kết quả của một quá trình nghiên cứu nghiêm túc về vẻ đẹp trong văn học Nhật Bản với những ý nghĩa sâu xa mang màu sắc văn hoá.